10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri,En güzel 10 Kasım Sözleri,Günce 10 Kasım Sözleri,Özgün 10 Kasım Sözleri, Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için 10 Kasım Sözleri 10 Kasım 1938 tarihinde büyük acımız ve yasımız olan gündür. Bugün atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü son yolculuğuna uğurladık. Türk milleti için ve dünya için gelmiş geçmiş en iyi lider ve yönetici olan atamız için bugünü yas ilan ettik ve ona ithafen sözler paylaştık şimdi sizlerinde anması ve paylaşması için sözler hazırladık. En güzel 10 Kasım Sözleri En yeni ve Güncel 10 Kasım Sözleri sizlerle…

10 Kasım Sözleri

 • 10 Kasım 1938 yılının üzerinden 81 yıl geçti. Yıl 2019 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha artırdı. Çok özledik Atatürk’ü.
 • 10 Kasım Ata’nın öldüğü gün değil, yeniden kalbimizde doğduğu gündür.
 • 10 Kasımda ben üzgünüm neden? Çünkü bizden ayrıldı Atatürk’üm, bizden kalbimiz kırık gönlümüz buruk çünkü bizden ayrıldı en güzel varlık.
 • 2019 yıῘı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ oῘsun…
 • Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir. Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Adıyla şanıyla dünyaya nam salmış şanlı atam seni hep yüreğimizde taşıyacağız
10 Kasım Sözleri
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

 • Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar!

 • Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.
 • Amerika, Avrupa ve bütün uygarlık dünyası bilmelidir ki Türkiye halkı her uygar ve kabiliyetli millet gibi kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu haklı kararı bozmaya yönelik her kuvvet, Türkiye’nin ebedi düşmanı kalır.
 • Anadolu, en büyük hazinedir.
 • Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.

10 Kasım ile İlgili Sözler, 10 Kasım Duygusal Sözler

 • Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.
 • Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.
10 Kasım Sözleri
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

 • Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

 • Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
 • Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.
 • Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var. Sir charles townshend ingiliz generali, 1922.
 • Ben, 1919 yılı mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.
10 Kasım Sözleri
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.
 • Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.

10 Kasım ile İlgili Sözler, 10 Kasım Duygusal Sözler

 • Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.
 • Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.

 • Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.
 • Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
 • Bir hükûmet iyi midir, fena mıdır? Hangi hükümetin iyi veya fena olduğunu anlamak için, “Hükümetten gaye nedir?” bunu düşünmek lazımdır. Hükûmetin iki hedefi vardır. Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını temin etmek. Bu iki şeyi temin eden hükûmet iyi, edemeyen fenadır.
10 Kasım Sözleri
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

 • Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi.
 • Bir toplumun eksikliği ne olabilir? Ulusu ulus yapan, ilerleten ve geliştiren güçler vardır: Düşünce güçleri, sosyal güçler. Düşünceler, anlamsız, yararsız, akla sığmaz saçmalarla dolu olursa o düşünceler hastalıklıdır. Bir de toplumsal yaşayış, akıldan mantıktan uzak, yararsız, zararlı birtakım görenek ve geleneklerle dopdolu olursa yaşama sayılamaz. İlerleyemez, gelişemez, inmeliler gibi olduğu yerde bocalar kalır.
 • Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı türkiye övünebilir. Eleftherios venizelos yunanistan başbakanı, 1933.
 • Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.
 • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…
 • Bu yüce millet bir 10 Kasım’da daha Anıtkabir’e akın akın gidiyor. 77 yıldır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir.

 • Bu, insanlığa denenmis bir felsefe örnegi olarak sunulabilir atatürk yüz yillara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. Gerrad tongas (yazar).
 • Büyük adamῘar, kuşakῘarının başındadır. Türk MiῘῘeti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, poῘitika ve savaş aῘanῘarında yıῘmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
 • Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.
 • Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.
 • Dalından düşmüş her yaprak gibi bizde gideceğiz , ama atamızın izinden ..

10 Kasım Sözleri

 • Dünyanın en güzel çiçeklerini koparsanız bile kokularını saçmaya engel olamazsınız
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
 • En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
 • Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
10 Kasım Sözleri
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

 • Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Her geçen yıῘ, her geçen gün, her geçen saat, seni daha fazῘa özῘüyoruz. Yine 10 Kasım günü büyük seni anıyoruz. Ruhun şad oῘsun Atam.

 • Her on Kasım askerῘerin seni anıyor ağῘar gibi Atatürk! Bu miῘῘet Mustafa Kemal ve silah aarkadaşlarının yaptıkῘarınızı asῘa unutmayacak
 • İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!
 • İşte bugün atamız vefat etti canımızdan can çıktı. 10 kasım yüreğimizden bir parçanın kopuşudur, bizim yalnızlığımızdır. Hüzünlü olsak da umutsuz değiliz atamızın izindeyiz.
 • Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞
 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

 • Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
 • Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
 • Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye için değil orta doğu için büyük bir kahramandı.
 • Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.
 • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 • Siren sesindeki yitirmişῘiği, çaresizῘiği ve acıyı sadece Atatürk’ün evῘatları anῘar. Onsuz Kasım sonsuz Kasım
 • O, yüce bir dağa benzer eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler bu dağın azametini kavrayabilmek için, o’na çok uzaklardan bakmak gerekir. Claude farrer.
 • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

10 Kasım Sözleri

 • Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • Seni hiç kimse unutturamaz ,unutulsak da bizler… Her şey de sen her yerde sen bilmiyorum ki nasıl söylesem, mekanın cennet olsun , emanetin emanetimizdir.
 • Sizlere saldırmanızı değil , ölmenizi emrediyorum.
 • Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
 • Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.

 • Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

10 Kasım Sözleri

 • Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
 • Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
 • Unutturamaz! Seni hiç kimse unutuῘmakta biz… Her yerde sen her şeyde sen biῘmem ki nasıῘ söyῘesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa kemaῘ in askerῘeriyiz
 • Vatana ihanetin nedeni olmaz! Er yada geç bedeli olur…
 • Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

Benzer Sözlere ulaşmak için LİNKLERE TIKLAMANIZ YETERLİ…

10 Kasım Mesajları

10 Kasım Sözleri

10 Kasım Şiirleri

10 Kasım Yas Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk Ünlü Sözleri

EN GÜZEL 10 KASIM SÖZLERİ

Author: Musti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir