Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri, Nesimi Şiiri

ben-bu-cihana-sigmazam-siiri

Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri, Nesimi ben bu cihana sığmazam Türkçe sözleri, Nesimî ben bu cihâna sığmazam Sözleri, Nesimî ben bu cihana sığmazam anlamı, Nesimî sığmazam şiiri, Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri, Nesimi sığmazam azerice, Bende sığar iki cihan ben bu cihana Sığmazam, BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİ SÖZLERİ, Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri, Bende sığar iki cihan türkçe,

Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim

Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş

Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim

Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam


Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât

Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş

Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün

Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim

Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim

Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim

Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim

Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile

Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizi Hakkında Bilinmeyenler

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.