Cumhuriyet Nasıl Kuruldu

Cumhuriyet Nasıl Kuruldu

29 EKİM NASIL İLAN EDİLDİ?


Bu İmparatorluğun son yöneticisi Sultan Vahdettin’di ancak Vahdettin kendini düşündüğü için ve korkusundan Cumhuriyetin ilanıyla düşman güçleriyle ülkeyi terk etti. Ülkeleri eskiden tek bir padişah yönetirdi ve yönetimler babadan oğula geçerdi. Bu yüzden çok taht kavgaları yaşanırdı ve bu da devletlerin çöküşüne sebep olan önemli engellerden biriydi.

Birinci Dünya Savaşı, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 1914 senedinde başladı. 1914 te başlayan savaşa belli başlı ve güçlü ülkeler katıldı. Savaş 4 sene boyunca sürdü. Ülkemizle beraber savaşan ülkeler savaşı kaybettiler.

Savaş kuralları gereği ülkemizde kaybetmiş sayıldı. Bu kaybedilen savaştan sonra ülke bölge bölge fethedildi ve topraklar düşman güçlerce paylaşıldı. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayakbastı ve Erzurum, Sivas’ta kongreler düzenledi.


Halkı bilinçlendirdi ve işgallere karşı uyardı. 23 Nisan tarihinde büyük millet meclisi Ankara’da toplanarak Mustafa Kemal’i başkan olarak belirledi. Bu olayla birlikte ülke resmi olarak Kurtuluş Savaşı’nın içine girdi.İç Anadolu’da Yörükler, efeler bölgesel direniş göstererek düşmanları alt etti. Ülke genelinde ise büyük savaşlar kazanılarak düşman yenilgiye uğratıldı ve ülke geri kazanıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edilmesi çalışmaktaydı. 28 Ekim 1923 gecesi çalışma arkadaşlarını yemeğe çağıran Atatürk yarın cumhuriyeti ilan edeceklerini bildirdi.

29 Ekim sabahı yönergeyi meclise sunan Atatürk’ün cumhuriyet taslağı kabul edildi ve cumhuriyet yönetim sistemi ülkede kabul edildi.

Oylama yapıldı ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bu tarihte ülkemizde coşku ve sevinçle kutlanmaya başlandı.


29 Ekim Mesajları

Cumhuriyet Bayramı Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

 

 

Author: Musti

3 thoughts on “Cumhuriyet Nasıl Kuruldu

Bir yanıt yazın