Kanuni Sultan Süleyman Ünlü Sözleri

BİYOGRAFİSİ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈℘≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. …
Doğum tarihi: 6 Kasım 1494, Trabzon
Ölüm tarihi ve yeri: Eylül 1566, Zigetvar, Macaristan
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈℘≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

SÖZLERİ

———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Adalete hükmedersen her günün ibadet sayılır.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • İçime kibir girdi. (Mohaç Savaşı sonrası söylediği rivayet olunur)
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
  Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
  Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
  Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünya kimseye payidar değildir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerler isek birşey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır…
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır…
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Adalete hükmedersen her günün ibadet sayılır.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette ki bizden korkacaklardır.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bre Hasancan, devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır. Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Onlar (Fatih Sultan Mehmet ve devlet erkânı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Devlet adalet üzerine inşa edilir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hâkimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünya kimseye payidar değildir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var.Bu çap doğrultusunda ilerler isek birşey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır…
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Sanatkârlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır…
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah’ın bir lütfudur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bir zafer daha umuyorum. Hatta zaferi kendime vaad ediyorum.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünya ne kadar küçük. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur? (Hürrem Sultan’a atıf şiirlerinden biri)
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şanına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cüret eder ve saçmaladığı delillerle ispat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir?
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz’de kimlerin donanması varsa, onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka, sana istediğin kuvvetleri de vereceğim.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı’nı kırmaya andımız vardır.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Güç ve yiğitliğin leoparı, cesaret ormanının kaplanı, iman gücüyle dolu bir yiğit, topraklarımızı geri alan aslan, tüm güçlerin okyanusunun paha biçilemez incisi, inancın savunucusu, vezir-i azamım, beylerbeyim İbrahim Paşa.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah’ın bir lütfudur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünya bir hayaldir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur? (Hürrem Sultan’a atıf şiirlerinden biri)
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bir zafer daha umuyorum. Hatta zaferi kendime vaad ediyorum.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir?
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz’de kimlerin donanması varsa, onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka, sana istediğin kuvvetleri de vereceğim.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı’nı kırmaya andımız vardır.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dünya ne kadar küçük.. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

 • Bre Hasancan, devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir.
 • ———————————————————— ℘ ———————————————————

  Author: Musti

  Bir yanıt yazın