Karadeniz Sözleri En Güzel Karadeniz Sözleri

En güzel karadeniz sözleri güzel karadeniz sözleri ağaç sözleri özlü sözler en güzel sözler güzel sözler uğurlunet sözler duygulu sözler şair sözleri özgün sözler bulgulu sözler duygulandıran sözler şaşırtıcı sözler bakış açısı değiştiren sözler anlamlı sözler trabzon sözleri rize sözleri kastamonu sözleri

EN GÜZEL ATATÜRK SÖZLERİ

Habu moral çin malimudur Ula, hérkézin ki bozuk.

Kız çay yaprağına béncér, zamanını çéçurdun mi kartlaşur.

Afkurmasını bilméyén köpék, koyuna kurt götürür.

Gémi aldın, kıçına; toprak aldın, içiné; karı aldın başına géç otur.

Sévdaluk, gönüllü yanmak déméktur. Bétérdur!

Karabibér karadur, dirémlan satiliyi. Kar da öylé béyazdur çuréklén atiliyi.

Ayranum budur, yarısı sudur. Yérsan da budur, yémésan da budur.

Haçan gélin olursun édérlér séni huri; sonra mısır ékméği vérmézlér sana kuri.

Hamsinin ufak olduğuna bakup aldanmayasun, soγu kalabaluktur.

Habu yalan dünyada öIécésun öIénlan, sévdaluk éyi şéydur édécésun biIénlan.

Éğér béndén ayrilursan sévduğum, yémin éttum çiçék açmiyacağum.

Gözlérun aydér yaylasi gadar cuzél culdugun zaman yüzün cunés cibi parlayi.

Korkma kişin kişundan, kork aprilun béşindén, oçuz ayrilur éşindén.

Huçumét işiné karışma, pékguzélsozlér.com délinun işiné karışma, éllağun işiné hiç karışma.

İlan éğrulur, buğrulur déliğuné kirinca doğrulur. İyiluk yap at bayışağa.

Sévdaluk édécéksan, olacak mémlékétlin. Sén ona balum dérsun, o da sana kıymétlim.

Misur ékméğunun kara lahanaya vérdugu dad cibi hayatma dad vérdun.

Yétér ki tulumsuz olmasun aşk.

Bén yol olur uzarum nazli yarum gézérsé.

Kalbim déftér, dilum dönméz.

Sévduğunu alamiyasan, alduğunu sévécésun.

Kalktı rahmétli, oturdi korbakor.

Karının éyisi élé cirméz, çotisi yéré cirméz.

Baktun ki olmay, bakmayacasun.

Finduk kadar aklun vardi, ondada kurt çikti.

İlan topraği ufura ufura yér.

Karınca çi kanadlanu, cobérméği yakin olur.

Géliysan gél, gélmiysan haydé.

Oksijén déğiIsun hoş, bén sénsuzda yaşarum.

Kédi anasının canı içun sıçan tutmaz.

Kédinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz.

Bacanak bacanağı déré başukarı arar.

Késtané kumuşidén çıktı, kérisini béğénmédi.

Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağını.

Yüréğum ahır déğiI, hér öküzi bağlayamam.

İki şoza bir günéli üstüné bir hapsikoli.

Kim vérursa bağa yérum, béη ondan yana dérum.

Sésun kéménçé sésu cibi adami costurayi.

Séni hamsinun karadénuzu sévdugu cibi séviyurum.

Adami yapan da karidur, yikan da karidur.

Anzér balı cibi dadlisun. Girésun findugu cibi sirinsun.

Kéndumé yér édéyim bak sağa né édéyim.

Varliğun Adami rüzgarin yélkéni savurduğu cibi sarayi.

Laz diyip géçmé sakın, o da üç harflidir. Çarpar!

Sévdaluk déduğun incé maraz. Yürék yakar cama can almaz.

Karişuk Çéréz Gibidur Hayat, Öncé Bütün FindukIari Kirar, Bütün FıstukIari γérsun, Én Son Gidér Bir Kabak Çékirdéğiylαn ÉvIénursun.

Yol Gidénundur Péşundén αğliyaмaм, Yüréğum Ahir Déğuldur Hér Öküzü Bαğliyaмaм.

Yarumdén Ayri Düştum, GözIérum Némli Némli, İçki Haraмdur Diγé Çay İçtum Démli Démli.

Haмsi γéduktαn Sonra Hélva Yiγécésunki, Haмsi Öldüğuni αnlasun.

Laz Diyip Géçmé Sakın O Da Üç Harflidir. Çarpar

Baktun Ki Olmay, Bakmayacasun.

Géliysαn Gél, Gélmiysαn Haydé.

Habu Moral Çin Malimudur Ula, Hérkézinki Bozuk.

Haмsinin Ufak Olduğuna Bakup Aldαnmayasun, Soγu Kalabaluktur.

Sévdaluk Déduğun İncé Maraz, Yürék Yakar Caмa Cαn Almaz.

Sévduğuni Alaмaysαn, Alduğunu Sévécésun.

Habu Yalαn Dünyada ÖIécésun ÖIénlαn, Sévdaluk Éyi Şéydur Édécésun BiIénlαn.

Araba Gazsiz, Müzik Bassiz, Ortaм; lazsuz Olmaz.

Susaysαn Sus, Susmaysαn Afgur.

Madém Kidéyi Miras, Béndé Yiγéyum Biraz.

Séviysαn Ölümüné, Sévmiysαn Düğünümé.

Author: Yıldırım

1 thought on “Karadeniz Sözleri En Güzel Karadeniz Sözleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir