Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler

Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Kurbanın önemi kısaca, Kurbanın anlamı, Kurbanın tarihçesi kısaca, ramazan bayramı’nın özellikleri, Dinimizde kurbanın yeri ve önemi, Kurban bayramı tarihi 2022 ne zaman, Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Kurban Kesmek Farz mı? Kimlere Farz, Vacip, Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Dini bayramlar nasıl ortaya çıkmıştır, Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Kurban Bayramı Mesajları, kurbanın 4. günü kesilir mi diyanet, Kurban hakkında ayet ve hadisler, Kurban Bayramı’nın önemi nedir?, 2022 Kurban Bayramı kaç gün tatil ? Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler, Bayram namazı saat kaçta?,

Kurban Nedir? Ne Anlama gelir?

Sözlüklerde yaklaşmak yakın olmak anlamına gelen, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak bilinen, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, kurban olabilecek belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Kurban Bayramı Masajları 2022

Akıl sağlığı yerinde aklı eren , hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).


Bu ibadetin ruhunda ve bünyede Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın islam dinine göre bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KAYNAK: DİYANET

Allah kestiğimiz keseceğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Kurban bayramınızı Kutlar ailenizle mutlu şekilde bir çok bayrama uluşmanızı niyaz ederim… İyi Bayramlar

Author: Musti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir