Tesbih Duası

Tesbih Duası


—————————— ℘ ——————————

Açıklama : Burada siz değerli okuyucularımıza tesbih duası nı paylaştık. Tesbih Duası namazların ardından Allah rızası için yapılan zikirdir. Namazı bitirdikten sonra Allah mutlaka anılmalıdır. Bunun en kolay ve makbul yolu ise Tesbih Duası dır. Sevgili okuyucularım namazdan sonra edeceğiniz tesbih duası sizin içinizi huzurla dolduracak ve tesbih duası ile Allahı zikredip ona daha yakın olacaksınız inşallah. Rabbim ettiğiniz tesbih dualarınızı kabul etsin. Tüm dualara ve tesbih duası ayrıca diğer dualara bakabilirsiniz. Bu yazıda size tesbih duası nasıl yapılır, tesbih duası nedir, tesbih duası ne zaman edilir gibi sorularıda cevaplamak istedik. Diğer dualara bakmak için aşağıdaki linkleri tıklamanız yeterlidir.


>>>DUA VE SURELER<<<

>>>İmamı Azamın Tesbih Duası<<<

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme entesselamü ve minkesselam tebareke ya zel celali vel ikram.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik Sendedir. Ey azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın yücedir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tesbih çekmeye başlamadan evvel bu dua edilir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

Ala Resulina Muhammedin Salavat

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Selavat Peygamberimiz Hz. Muhammed’in üzerine olsun.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ayrıca herkes yüksek sesle olmamak kaydı ile içinden şu duayı okumalıdır;

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Allahım! Hz. Muhammed’e ve aline salatu selam ve esenlikler eyle.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ardından bu dua edilmelidir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

Sübhan Allahi vel hamdü vela ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


TÜRKÇE MEALİ

Allah’ı tüm noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 Bu dua da okunarak Euzü Besmele çekilir ve Ayetel Kürsi okunur.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

AYETEL KÜRSİ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


ARAPÇA OKUNUŞU

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 Ayetel Kürsi tamamlanınca ”Sadakallahülazim” denir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tesbih Çekmeye Başlayınca,

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


ARAPÇA OKUNUŞU

33 defa ”Zülcelali Sübhanallah yani Sübhanallah denir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

33 defa ”Zülkemalil Hamdülillah yani Elhamd lillah denir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


TÜRKÇE MEALİ

Hamd Allah’adır.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

33 defa Zül Kudretillahü Ekber yani Allahü Ekber denir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Allah en büyüktür.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Allah’a el açıp duaya başlamadan önce bu dua okunur.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


ARAPÇA OKUNUŞU

Allah-u Ekber, La ilahe İllallahü vahdehü la şerike leh. Lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

TÜRKÇE MEALİ

Allah-u Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ardından bu dua okunur.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ARAPÇA OKUNUŞU

Sübhane Rabbiye’l-aliyyi’l-ağle’l-vehhab

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


TÜRKÇE MEALİ

Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabbim! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Bütün dualar tamamlandıktan sonra eller Allah-u Teala’ya açılarak herkes içinden geldiği gibi duasını etmelidir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ℘ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

Author: admin

2 thoughts on “Tesbih Duası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir