Yks Konuları, Ayt Sınavında Çıkacak Konular

AYT-SINAV-KONULARI

Yks Konuları, AYT Sınavında Çıkacak Konular, AYT Konuları 2023, AYT Konuları PDF, Yks Konuları, AYT Sınavında Çıkacak Konular, AYT Konuları, 2022 tyt konuları, AYT konuları /2022 pdf, AYT Konuları 2024, 2022 tyt-ayt konuları, TYT-AYT Konuları 2023, Yks Konuları, AYT Sınavında Çıkacak Konular,

AYT MATEMATIK


 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Karmaşık Sayılar
 • II Dereceden Denklemler
 • Parabol
 • Eşitsizlik
 • Permütasyon- Kombinasyon
 • Binom – Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler / Seriler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

AYT TARİH


 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Ortaçağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetlerinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşlar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı Medeniyeti
 • Sultan ve Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Osmanlı İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19 ve 20. Yüzyıllarda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • EDEBİYAT SOSYAL 1
 • SOSYAL BİLİMLER 2
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya
 • 21 Yüzyıl Başlarında Türkiye ve Dünya

AYT EDEBİYAT


 • Anlam Bilgisi (Sözcük-Cümle-Paragraf)
 • Türk Dili Edebiyatına Giriş
 • Edebiyat Akımları
 • Hikâye Halk Hikâyesi-Mesnevi
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hikâye
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi
 • Şiirin Biçim ve İçerik Özellikleri
 • Edebî Sanatlar
 • Bitirdiğin konuya bir
 • İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Şiiri
 • Türk Halk Şiiri
 • Divan Şiiri
 • Tanzimat Dönemi Türk Şiiri
 • Servetifünun Dönemi Şiiri
 • Fecri ati Şiiri – Millî Edebiyat Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
 • Masal / Fabl
 • Destan / Efsane
 • Romanda Yapı ve Teknik – Roman Türleri
 • Tanzimat Dönemi Türk Romanı
 • Servetifünun Dönemi Türk Romanı
 • Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
 • Tiyatroda Yapı ve Teknik Tiyatro Türleri
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Tanzimat’tan Hürriyet’e Türk Tiyatrosu
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu
 • Öğretici Metinler (Biyografi, Otobiyografi,
 • Makale, Mektup, Günlük, Anı, Haber, Gezi Yazısı,
 • Sohbet, Fıkra, Mülakat, Deneme, Röportaj, Eleştiri, Sözlü Anlatım)

AYT COĞRAFYA


 • Biyoçeşitlilik ve Özellikleri
 • Ekosistemi Oluşturan Unsurlar, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
 • Su Ekosistemi ve Sulak Alanlar
 • Bitirdiğin konuya bir
 • Biyoçeşitlilik – Ekosistem – Madde Döngüleri – Su Ekosistemi – Sulak Alanlar
 • Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
 • Küresel İklim Değişimi
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye Nüfus Politikaları
 • Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanı
 • Türkiye’de Şehir ve Kır Yerleşmeleri
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim Faaliyetleri
 • Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
 • Türkiye’de Doğal Kaynaklar
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Ekonomik Etkileri
 • Şehirleşme, Sanayileşme ve Göç İlişkisi
 • Geleceğin Dünyası
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörle Dağılımı ve Ekonomik Politikalar
 • Türkiye Ekonomisi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • İlk Kültür Uygarlıkları
 • Türk Kültürü ve Kültür Bölgeleri
 • Uygarlıkların Merkezi Anadolu
 • Küresel Ticaret Bölgeleri
 • Uluslararası Turizm Faaliyetleri.
 • Jeopolitik Konum
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri
 • Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri
 • Enerji Güzergâhları
 • Sıcak Çatışma Bölgeleri
 • Sanayileşmiş Ülke İngiltere Almanya
 • Tarım – Ekonomi İlişkisi Fransa, Sudan, ABD, Nijerya, Hollanda ve Hindistan
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler
 • Çevre ve Toplum

AYT GEOMETRI


 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Açıortay ve Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Açı – Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenin Alanı
 • Üçgende Merkezler
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen – Kare
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Prizma
 • Piramit
 • Silindir
 • Koni
 • Küre
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Doğrunun Analitiği
 • Çemberin Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi

Author: Mihri

Bir yanıt yazın