Yks Konuları, Tyt Sınavında Çıkacak Konular

tyt-sınavında-cıkacak-konular

Yks Konuları, Tyt Sınavında Çıkacak Konular, TYT Konuları 2023, TYT Konuları PDF, Yks Konuları, Tyt Sınavında Çıkacak Konular, AYT Konuları, 2022 tyt konuları, tyt konuları /2022 pdf, TYT Konuları 2024, 2022 tyt-ayt konuları, TYT-AYT Konuları 2023, Yks Konuları, Tyt Sınavında Çıkacak Konular,

TYT MATEMATİK KONULARI


 • Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği
 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayılar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme-Bölünebilme
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Veri ve İstatistik
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Çarpanlara Ayırma
 • 2. dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Polinomlar

TYT FİZİK KONULARI


 • Fizik biliminin önemli ve fiziğin uygulama Alanları
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırması
 • Madde ve Özkütke
 • Dayanıklılık
 • Yapışma ve Birbirini Tutma
 • Hareket
 • Kuvvet
 • Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
 • İş, Enerji ve Güç
 • Mekanik Enerji
 • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
 • Verim ve Enerji Dönüşümleri
 • Verim ve Enerji Kaynakları
 • Isı ve Sıcaklık
 • Hal Değişimi
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Yolları
 • Genleşme
 • Elektrik Yükleri
 • Elektriksel Kuvvet
 • Elektrik Alanı
 • Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
 • Elektrik Devreleri
 • Elektriksel Enerji ve Elektriksel Güç
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Basınç
 • Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Aydınlanma
 • Gölge
 • Yansıma ve Düzlem Aynalar
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma
 • Mercekler
 • Prizmalar ve Renk

TYT COĞRAFYA KONULARI


 • Doğa, İnsan ve Coğrafya
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketlerinin Sonuçları
 • Coğrafi Konum ve Türkiye’de Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Türkiye’nin İklimi ve Özellikleri
 • İç Kuvvetler ve Türkiye’de İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler ve Türkiye’de Dış Kuvvetler
 • Türkiye’de Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
 • Su Varlığı ve Türkiye’de Su Varlığı
 • Toprak Varlığı ve Türkiye’nin Toprak Varlığı
 • Bitki Varlığı ve Türkiye’nin Bitki Varlığı
 • Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

TYT TARİH KONULARI


  • Tarih ve Zaman
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Ortaçağ’da Dünya
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İslam Medeniyetlerinin Doğuşu
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletleri
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
  • Devletleşme Sürecinde Savaşlar ve Askerler
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Dünya Gücü Osmanlı Medeniyeti
  • Sultan ve Merkez Teşkilatı
  • Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
  • Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Osmanlı İlişkileri
  • Sermaye ve Emek
  • 19. ve 20. Yüzyıllarda Değişen Gündelik Hayat
  • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
  • Milli Mücadele
  • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı


TYT KİMYA KONULARI


 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşim
 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

TYT GEOMETRİ KONULARI


 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Açıortay ve Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Açı Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenin Alanı
 • Üçgende Merkezler
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Deltoid
 • Dikdörtgen – Kare
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Prizma
 • Piramit
 • Silindir
 • Koni
 • Küre
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Doğrunun Analitiği

TYT BİYOLOJİ KONULARI


 • Biyoloji Bilimi
 • Bilimsel Yöntem Basamakları
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Enzimler
 • Hücre Zarında Madde Alışverişi
 • Hücre Organelleri
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Üreme Çeşitleri / Eşeyli – Eşeysiz
 • Kalıtım
 • Ekolojİ

TYT TÜRKÇE KONULARI


 • Sözcükte Anlam
 • Cümlenin Anlamı ve Yorumu
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Paragraf
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • İsim
 • Sıfat
 • Zamir
 • Zarf
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Tamlamalar
 • Fiil
 • Ek Fiil
 • Fiilimsiler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Türleri
 • Anlatım BozukluğU

TYT FELSEFE KONULARI


 • Felsefenin Anlamı
 • Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
 • Düşünme, Akıl Yürütme ve Dil
 • Felsefi Sorgulama
 • Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2 Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2 Yüzyıl – MS 15 Yüzyıl Felsefesi
 • 15 Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18 Yüzyıl – 19 Yüzyıl Felsefesi
 • 20 Yüzyıl Felsefesİ

TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI


 • TYT DIN K. VE A.B.
 • Bilgi ve İnanç
 • Din ve İslam
 • İslam ve İbadet
 • Gençlik ve Değerler
 • Gönül Coğrafyamız
 • Allah İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammed ve Gençlik
 • Din ve Hayat
 • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadı, Siyasi ve Fıkhî Yorumlar

Author: Mihri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir